Spraying Without Limits

Batteryspray ontwikkeld en produceert innovatieve producten voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in de industrie en maritieme sector.

De Batteryspray methode is een best practice werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende pakkingen. Saneren conform de Batteryspray methode levert een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing op o.a. inzet eigen personeel versus externen, stilstandtijden, inventariseren, containmentbouw en vrijgaven.

Batteryspray factsheet nu aanvragen

Voorwaarden Batteryspray

  • Certificering Veilig Saneren met Batteryspray

  • Saneren met voorgeschreven equipment en benattingsproduct

  • Uitvoeren conform het in SMA-rt opgenomen werkprotocol

  • Waarborgen via Batteryspray App

Factsheet & trainingen Batteryspray

Voor meer informatie over Batteryspray en haar methoden, verwijzen we u graag naar de handige Factsheet. Daarin vindt u ook de voorwaarden saneren asbesthoudende (chrysotiel) pakkingen in Risicoklasse 1. Ook vindt u hier de mogelijkheden voor trainingen.

Download de factsheet en trainingsinformatie

Download voor meer informatie de handige Factsheet van Batteryspray.com:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Batteryspray ontwikkeld en produceert innovatieve producten voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in de industrie en maritieme sector.

Waarborgen via Batteryspray App

Om de te gebruiken werkmethode te borgen, schrijft Batteryspray een toetsingsprotocol voor. Dit protocol dient voorafgaand en na afronden van de werkzaamheden aantoonbaar gecontroleerd te worden middels de Batteryspray App. In de app legt uw de uitgevoerde werkzaamheden, voor- en na inspectie, conform wet- en regelgeving vast.